LUC HOUWELING

Huur/koopregeling

De huurprijs is 20% van de verkoopprijs per jaar in maandelijkse termijnen. Bij aankoop wordt het reeds betaalde bedrag in mindering gebracht.

Bekijk mijn werkroze pijl